Ц.Дамдинсүрэнгийн хор 1
СИЭ ТББ “Алтан дэвтэр” түүхэн эх сурвалжийг сэрээх явцад монголчууддаа заавал таниулах, аюулт туршилтыг олж мэдэв.
3284 100

СИЭ ТББ хамт олон Ц.Дамдинсүрэнг Хуо Юань Жи (火原洁)-ийн ханз галигыг латын үсэг рүү хөрвүүлсэн хэсэгтэй үл ажиллан С.А.Козиныг хүн хэл рүү хөрвүүлжээ гэж бодож байв. Бид Ц.Дамдинсүрэнг чадваргүй учир ийм үйл хийжээ гээн гэнэн бодож байв. Үнэн байдал нь Ц.Дамдинсүрэн мянга, мянган жилээр төгөлдөржин ирсэн хүн хэлийг орос, сэтгэхүй, орос дүрэмтэй болгох авантюрист бодлогыг өөрөө санаачлан, аймшигт туршилтыг хийжээ гэдгийг нь СИЭ ТББ судалгааны баг баримтаар тогтоов. Ц.Дамдинсүрэн бид нарыг орос хүн шиг сэтгэж, орос хүний өгүүлбэр зүйгээр хүн үгээр өгүүлүүлэх туршилтыг манай хэл дээр хийжээ.

Тийм учир бид “Алтан дэвтэр” эх сурвалжаа сэрээхийн зэрэгцээ Ц.Дамдинсүрэнгийн туршилтыг та бүхэндээ хүргэнэ.

СИЭ ТББ Алтан дэвтэр эх сурвалж дахь уг хэсгийн бүтэн сэрээлтийг манай сайтны Алтан дэвтэр бүлэгт нийтлэв.

Энэхүү Дамдинсүрэнгийн хор бүлэгт зөвхөн Ц.Дамдинсүрэнгийн туршилтыг өгүүлэх тул уг туршилтыг таниулах хэмжээний мэдээлэл уг хэсэгт хэрэглэгдэнэ.

Алтан дэвтэр

5.2 - р өгүүлбэр

Кирилл галиг:

Дува сокор Буркан калтун тээрээсэ каражү, түнгкэлик горокан хуруу никен бөлөк иргэн невүжү, орожу айсукуй каражу үзэжү өгүлэрүн: “тэдэ невүжү айсукун иркеннү дотора, никен караутай теркенү өлчткэтэ никен өкин сайн буюу күүнэ эсэ өгдэгсэн бүэсү”, “Добун мэргэн дүүдээн, чимата гуйа” кээжү, Добун мэркэн деүйүен үзэрэ илбэ.

Өгүүлбэр зүй:

Өгүүлбэр зүйг нь Алтан дэвтэр бүлгээс ухаарай

Үг зүй:

 1. Бөлөк-шинж тодотгол; ДЛ 2117 булук - нийлмэл хүмүүс, ДЛ 3566 булук - хуваагдсан хүмүүс.
 2. Орожу-үргэлжлэх хуучин цаг, хадан бичээсд 𐰺𐰈 ор (бай, бий) гэж оржээ, ДЛ 5234 ор-бий гэж заажээ; +жу үргэлжлэх хуучин цаг үүсгэгч.
 3. Айсухуй- үйл нэр тодотгол, үйл үг айс, нэр үг үе хоёрын ижгүр; айс үйл үг, үндэс, ДЛ 5038-д йаша - амьдрах, Эр узун (удаан) йашажээ-Эр удаан оршжээ; +х үйл үгнээс үйл тодотгол үүсгэгч (зур-зурах, бич-бичих); +үй (үе) хугацаа. Бичихүй (бичих үе), зурахуй (зурах үе) гэх мэт. Уг үгний хэрэглээг бид гээжээ. “Айс” гэх үйл үгтэй орш гэх үг утга дөхнө. Айс нь амьд хүн дээр өгүүлнэ, орш нь амьгүй зүйл дээр өгүүлнэ. Айсухуй-оршухуй-уршухуй гэх утга тээнэ. Невүжү, орожу айсукуй гэдэг нь нүүжү, оржү оршихуй (орших үе) гэх утга илэрхийлнэ. Гол урсаж (оршиж) байна уу, ургах (орох) наран, орхиж (хи, йи, и-үгүйсгэл) болшгүй соёл гэх утга нь амьгүй зүйл дээр хэрэглэгдэнэ. Уг ухагдахууныг зөв сэрээх ёстой бид.
 4. Эс - үгүйсгэл. Үйл үгийн өмнө орно; хадан бичээст 𐰾‏-эс гэж оржээ.
 5. Өгдөгсөн – эрхшээх үйл, төгс хуучин цаг; өг үндэс, үйл үг;+т эрхшээх үйл үүсгэгч; +сэн төгс хуучин цаг үүсгэгч. Охин хүнээ эс өгдөгсөн гэдэг нь охин өөрийн шийдээр биш, гадны эрхшээлээр хүнд очно гэх ухаан агуулна.
 6. Айсухун үйл тодотгол, одоо цаг; айс үйл үг, үндэс, ДЛ 5038 йаша – орш, амдар гэж заажээ. Айсухуй гэх үйл нэр тодотголыг тайлбарлав. Айсухуй үйл нэр дээр+н залгахаар шинж тодотгол үүснэ
 7. Буэсү нь бү + эс+ү гэх гурван үгний ижгүр; хадан бичээст 𐰉‏𐰆-энэ гэх утга заажээ. ДЛ 5645-д бу-энэ гэх утга заажээ; ДЛ 390-д азу-эсү “хоёр юмны хоорондын ялгах үг” гэж заажээ; эс нь үгүйсгэл үг, хадан бичээсд 𐰾‏‏-эс гэж оржээ; үү тодруулах үг. Уг өгүүлбэрт “эс өгдөсөн” гэх санааг бүэсү гээн давхар лавшруулж байна.
 8. Дүү үеэн нэр үг, зэмлэх тя; дүү нэр үг, үндэс, Бай гол тэнгисийн умард орших саха аялгаар дүүн төрөл, нутгын хүмүүс гэх эх утга агуулжээ, Ахан дүүс гэдэг нь нутгын ахлагч нар, нутгын хүмүүс гэсэн эх утгатай, хүн хэлэнд эр дүүг ин, охин дүүг цэнгэл гэнэ;+үеэн зэмлэх тя. Өнөө зэмлэх тийн ялгалыг Дамдинсүрэнтэнгүүд үгүй хийсэн ч аман ярианд оршсоор байна. Хасаг, Киргыз хэлэнд уг тийн ялгал оршсоор.
 9. Үзэр тэмдэг тодотгол, ДЛ 380 ужа-нуруу, ар хэсэг гэж оржээ, ужа нь төв аялгаар ууц болно. ДЛ 992 узар-ууцаар (араас нь) гэх утгыг заажээ.
 10. Илбэ холбох хуучин цаг; ил үйл үг, үндэс, ДЛ 958 ил - уулнаас буух; + б холбох хуучин цаг үүсгэгч. Манай хэл соёлд уулнаас буух, мориноос буух хоёр өөр үйл тул хоёр өөр үгс хэрэглэжээ.
 11. Буюу нь бу+үе гэх хоёр үгний ижгүр; бу нь хадан бичээсд 𐰉‏𐰆‏-бу (энэ, мөн) гэх утгаар оржээ, ДЛ 5645-д бу- энэ, мөн гэх утгаар оржээ; үе нь хугацаа заах нэр үг. Буюу нь энэ үе гэсэн утга бөгөөд охин өлчигт байх үеийг зааж байна.
 12. Өлжикт нэр үг, байршил тя; өлжиг-переднее сидение гэж Халимаг толинд бичигджээ. ДЛ 1205-д ултур-суух гэж оржээ. Ултур уг үйл үгний үндэс нь угын дуудлагаар ул, ол, үзийн дуудлагаар үл,өл болно. Тува хэлэнд улар гэж суух гэсэн утга заажээ. Улар уг үйл үгний үндэс нь ул болно. Ингээд өлжиг гэх үгэнд морфологийн задаргаа хийсэнг эндээс үзнэ үү. Өлжик- нь хүн хоёр хонгоороо уллах (суух) хэрэгсэл.
 13. Гарутай нэр үгнээс үүссэн тэмдэг тодотгол; гар үндэс, нэр үг, ДЛ 5729-д кари-тохойноос доош хэсэг гэж оржээ; +тай нь нэр үгнээс тэмдэг нэр үүсгэгч. Нэгэн гарутай гэх нэг гарт тэрэгт хоёр үхэр, хоёр адуу хөллөж болно. Хотонд суманд морин станц байсан үед нэг гартай тэргэнд хоёр, дөрвөн морь хөллөж хадлан хадаж байсан. Алсын аянд нэг гартай тэрэг нь илүү найдвартай, илүү таацтай.
 14. Гээн нь үйл тодотгол, одоо цаг; гэ-үйл үг, үндэс, жийргэвч “г”-г гээхээр э, эй гэх үзийн, а, ай гэх угын үндэс бий болно, ДЛ 984-д ай-ярь гэж заажээ, ай-я хоёр нэг, +р нь үргэлжлэх хугацааг заана; +н одоо цаг; орон нутгын аялга гэх үгний үндэс нь мөн йа болно.
 15. Үгүлэрүүн үйл үг, үргэлжлэх одоо цаг; үг - үндэс, нэр үг, утга илэрхийлэх хамгийн бага нэгж, хадан бичээст 𐰈‏𐰏‏𐰠‏𐰾‏𐰯‏-үгэлсэп (хооронд үгсэв) гэх утгаар оржээ; + л үйл үг үүсгэгч; + эр үргэлжлэх хугацааг заана; + н одоо цаг.
 16. Иргэн нэр үг, олон тоо, хадан бичээст 𐰃‏𐰼‏𐰚‏𐰤-иргэн гэж оржээ. Иргэн нь овгын гол ажиллах хүчин болно.

Уг өгүүлбэрийн утга зүйг билрэхийн тулд уг өгүүлбэрийг та дахин нэг ухна уу.

Утга зүй:

Уг тэрэг бүрхүүлгүй учир Дува сохор охиныг сайту харж, үзжээ. Дува сохор охиныг хувцас, гэзэг, насаар нь хүнээ эс өгдөгсөн гэдэгт бараг 100 хувь итгэлтэй өгүүлжү байна. Горхин хуруу гэдэг нь горьхины урсгалыг дагаж явж буйг хэлж байна. Горхи хуруу гэвэл яг горхи чиглэж явж буй гэх утга гарна. Дува сохор Добун мэргэн дүүйүен үзэр илбэ гэдэг өгүүлбэрт дүүйүен нь зэмлэх тийн ялгал тул илгээв гэж өгүүлэхгүй, илэв гэж өгүүлнэ. Ийм жишээ хожим олныг хүргэнэ.

За ингээд алдарт С.А.Козины ажилтай эх сурвалжаа тулгая.

Наблюдая с высоты Бурханхалдуна, Дува-Сохор усмотрел, что вниз по течению речки Тенгелик подкочевывает какая-то группа людей. И говорит: «Хороша молодица в кибитке крытой повозки среди этих подкочевывающих людей!» И он послал своего младшего брата Добун Мергана разузнать, намереваясь сосватать ее Добун-Мергану, если окажется, что она незамужняя.

С.А.Козин харь хүн гэхэд сайн хөрвүүлжээ. “в кибитке крытой повозки” “хучлага тэрэгний бүрхээгт” гэж огт байхгүй үгийг С.А.Козин оруулжээ. С.А.Козин үгчлээгүй, утга дөтий хөрвүүлсэн тул С.А.Козины ажлыг үүгээр орхиё.

Цэндийн Дамдинсүрэн ба эх галиг

Эх галиг:

Дува сокор Буркан калтун тээрээсэ каражү, түнгкэлик горокан хуруу никен болок иргэн невүжү, орожу айсукуй каражу үзэжү өгүлэрүн: “тэдэ невүжү айсукун иркеннү тотора, никен караутай теркенү олчткэтэ никен өкин сайн, буюу күүнэ эсэ өгтэгсэн буэсү Добун мэргэн дүүдээн, чимата гуйа” кээжү, Добун мэркэн дүүйүен үзэрэ илбэ.

Цэндийн Дамдинсүрэн:

Дува сохор Бурхан халдун дээрээс харвал Түнхэлэг горхин руу нэгэн бүлэг иргэн нүүж айсуй. Дува сохор өгүүлэрүн: “Тэр нүүдэл иргэний дотор, тэрэгний мухлагийн өмнө нэг сайхан охин сууж явна. Хүний гэргий болоогүй бол Добун мэргэн дүү чамд гуйж гэргий болгоё” гээд түүнийг үзүүлэхээр Добу мэргэн дүүгээ илгээв.

Алдаа 1:

Ц.Дамдинсүрэн харвал, руу, мухлагийн, өмнө, сууж, болоогүй, бол, гуйж, гэргий, болгоё, гээд, түүний, үзүүлэхээр, дүүгээ, илгээв гэх 15 үгсийг нэмжээ.

Ц.Дамдинсүрэнгийн гол зорилго нь монгол хүн болгон орос хэл сурах шаардлаггүй, харин орос сэтгэхүйгээр, орос өгүүлбэр зүйгээр монгол үгсээ хүн болгон хэрэглэх ёстой гэсэн баримтлалыг нэвтрүүлэх гэж оролджээ. Иймд тэр С.А.Козины орос өгүүлбэр зүйг шууд импортолжээ. Ингээд Ц.Дамдинсүрэнгийн өгүүлбэр болгонд өгүүлбэр зүйн задаргаа хийе.

С.А.Козин: Наблюдая с высоты Бурханхалдуна, Дува-Сохор усмотрел, что вниз по течению речки Тенгелик подкочевывает какая-то группа людей.

Ц.Дамдинсүрэн: Дува сохор Бурхан халдун дээрээс харвал Түнхэлэг горхин руу нэгэн бүлэг иргэн нүүж айсуй.

Ц.Дамдинсүрэн Хүн хэлний өгүүлбэр зүй, Славян хэлний өгүүлбэр зүй өөр учир Хүн хэлний өгүүлбэр зүйг эвдэж байж түүний туршилт амжилттай болно гэдгийг тэр мэдэхийн дээдээр мэдэж байжээ.

Алдаа 2:

Ц.Дамдинсүрэн “усмотрел” энэ үгийг харвал гэх үгээр “махан” орчуулга хийжээ. Харвал гэдэг нь явбол, ирбэл, очбол гэх нөхцөл шаардах, үйл нь болоогүй утга агуулна. Утгын том алдаа нь “Дува сохор Бурхан халдун дээрээс харвал” гэхээр өглөө, өдөр хэзээ ч уг үйлийг хийвэл үр дүн нь ижил буюу Түнхэлэг горхин руу нэгэн бүлэг иргэн нүүж айсуй хийж байх нь. Ийм тэнэг өгүүлбэрийн бүтэц манай эх сурвалжид байхгүй. Утга зүйн том алдаа нь харвал гэх нөхцөл шаардах үг заавал уг үйлийг хийж бүй нэгэнд хамаатайгаар өгүүлбэр үргэлжлэх ёстой. Ажил хийж сурвал амьдралд хэрэгтэй гэх мэт.

Алдаа 3:

Хүн хэлний өгүүлбэр зүйг эвдсэн уг өгүүлбэр ядахдаа ийм байж болно: “Дува сохор Бурхан халдун дээрээс харвал Түнхэлэг горхин руу нэгэн бүлэг иргэн нүүж айсурун”. Айсурун нь одоо үргэлжлэх цаг.

Алдаа 4:

Мухлаг тэрэг биш.

“Тэр нүүдэл иргэний дотор, тэрэгний мухлагийн өмнө нэг сайхан охин сууж явна” гэж Ц.Дамдинсүрэн бичжээ. Эх сурвалж судлаач хүний хувьд Ц.Дамдинсүрэнгийн галзуу хүний тэмдэглэлийг билэрэхийн тулд С.А.Козинг харж түүний гаргах гэсэн санааг олцгооё.

«Хороша молодица в кибитке крытой повозки среди этих подкочевывающих людей!»-“ хучлага бүрхүүр тэргэнд, нүйжү иргэн дунд охин сайн” гэж С.А.Козин бичжээ. С.А.Козины алдаа нь өлжиг гэх үгний хожмын утгаар сэтгэсэнд оршино. Өлжиг гэх үг нь халимаг аялганд бүрхүүр тэрэг дэх гадна түрүү суудлыг хожим хамрах болжээ. Эх утга нь хонгоор суух хэрэгслийг хэлнэ. Одоо бид Ц.Дамдинсүрэн “Алтан дэвтэр”-ийг зөв бууруу сэрээсэн тухай огт өгүүлэхгүй, түүний өгүүлбэр зүй ямар тэнэг, галзуу хүний ухаан агуулах тухай өгүүлэх болно.

Алдаа 5:

Өмнө гэх үг чиг заахгүй, зүг заана.

Ц.Дамдинсүрэн: “Тэр нүүдэл иргэний дотор, тэрэгний мухлагийн өмнө нэг сайхан охин сууж явна”. Өмнө гэх зүг тодотгол нь орос хэлээр “юг”, англи хэлээр “south” гэх утга агуулна. Тэгэхээр нэг сайхан охин тэрэг дээр биш, тэрэгний өмнө зүгт орших үл мэдэх хэрэгсэл дээр сууж байх нь.

Алдаа 6:

Тэрэгний мухлаг биш мухлаг тэрэг.

Тэрэгний мухлагийн гэж Ц.Дамдинсүрэн өгүүлжээ. Мухлаг нь бүрхээр гэх үг бөгөөд уг тэрэгний хамгийн том шинжийн нэг учир тэрэгний мухлагийн биш мухлаг тэрэгний гэж өгүүлнэ. Чухал биш өлжиг төдийг юмыг тэрэнгий өлжигт гээн өгүүлнэ.

Алдаа 7:

Хүннэ эс өгдөгсөн, хүний гэргий болоогүй хооронд утгын том ялгаа оршино.

“Хүний гэргий болоогүй бол Добун мэргэн дүү чамд гуйж гэргий болгоё” гэж Ц.Дамдинсүрэн өгүүлжээ. Болоогүй гэдэг нь одоо цагт хамаатай. Уг охин урьд арван удаа хүний гэргий байж, арван удаа салсан байх боломж Ц.Дамдинсүрэнгийн өгүүлбэрт оршино. Харин хүнээ эс өгдөгсөн гэх төгс хуучин цагын үйл үгэнд урьд ганц ч удаа хүнд өгөгдэж байсангүй гэх утга оршино.

Алдаа 8:

Дүүгээ илгээв.

Дүүгээ, дүүг гэдэг нь заах тийн ялгал тул дүүг, дүүгээ урамшуулж болно, загнаж болно, сайшааж болно. Дүүг гэж заасан бол бүх үйл дүү рүү чиглэнэ. Хэрэв дүүгээр үйл хийлгэх нөхцөлд дүү нь заах тийн ялгалд биш зэмлэх тийн ялгалд орших ёстой. Дүүйүэн илэв гэдэг нь дүүйүэн уулнаас буулгав гэх утга агуулна.

Алдаа 9:

Үзүүлэхээр илгээв.

“түүнийг үзүүлэхээр Добу мэргэн дүүгээ илгээв” гэж Ц.Дамдинсүрэн бичжээ. Энд байж боломгүй алдаа нь үзүүлэхээр гэх үг нь илэв гэх үгийг тодотгохгүй байгаа нь өгүүлбэр зүйн дэг эвдэгдсэний учир. Уг эх сурвалжид үзэр (араас нь) илэв (уулнаас буулгав). Яаж илэв гэх асуултанд үзэр илэв гэж тодотгож байна. Ц.Дамдинсүрэнгийн өгүүлбэрт үзэхээр гэх бие даасан үг нь яаж илэв (уулнаас буув) гэх асуултанд хариу болохгүй байна. Ийм нөхцөлд, хэрэв заавал үзэхээр гэх үйл үгийг оруулваас “Үз” гээн Добу мэргэн дүүйүэн илэв гэж бичнэ.

Битиг Хурган овогт Сэрээнэндагвын Сэргэлэн
Сэтгэгдэлээ үлдээнэ үү...
Судлаач
2020-07-05 · 202.21.107.115
Төрийн албан ёсны бичиг, хууль цааз, шинжлэх ухаан зэрэг олон салбарт өнөөгийн хэлээр бичих харилцан ойлгоход ямар их хүндрэлтэй болсныг бид мэднэ. Та энд ХОРЫН тухай бичжээ. Тэгвэл эн хор буюу хэлний булингарыг арилган тунгалаг гэгээн болгохд төр ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстой вэ. Өмнөх латин бичг үсэг, кирилл бичигт шилжих үед төр маналайлан оролцож богино хугцаанд нийтээр бичиг үсэгтэй ард түмэн болсон тухай дэлхийд зарлуулж байсан. Үүнээс үзэхэд Та бүхний хийсэн энэ чухал нээлт манай хэл соёлт эргэлт болох биз ээ. Гэхдээ, төр засгийн зүгээс дэмжлэг үгүй бол Та бүхний энэ чухал ажил хэрэгжиж чадахгүй. Хадан бичгийн хувьд төр засгаас дэмжлэг үзүүлж чадаагүй гэсэн байх аа. Харин, энэ удаа нэг ч үсэг өөрчлөхгүйгээр хийж буй энэ сайхан ажлыг төр засгийн зүгээс дэмжих цаг айсуй бол уу.
Зочин
2020-07-23 · 202.72.246.38
Солиотой хүний бичвэр юм уу хаашаа юм? Тэнэг юм хийхээ больцгоо.
зочин
2020-07-29 · 65.49.38.143
Бурхан минь, үүнийг ойлгох ухаан хайрла ...гэхээс өөр үг хэлж чадашгүй нь.
ScottSuH
2022-04-30 · 94.242.171.66
<a href=https://thechampions.ru/>чемпион казино</a> <a href=https://www.thechampions.ru/>https://www.thechampions.ru/</a> <a href=http://www.fr8ghtdog.com/?URL=thechampions.ru></a> http://thechampions.ru
JamesNuh
2022-05-05 · 94.242.171.188
<a href=https://school-of-languages.ru/>китайский для школьников</a> <a href=https://school-of-languages.ru>https://school-of-languages.ru</a> <a href=http://maps.google.sn/url?q=https://school-of-languages.ru>http://google.info/url?q=http://school-of-languages.ru</a>
JamesNuh
2022-05-06 · 94.242.171.188
<a href=https://school-of-languages.ru/>английский для малышей с нуля</a> <a href=http://school-of-languages.ru>https://school-of-languages.ru</a> <a href=https://google.is/url?q=http://school-of-languages.ru>https://cse.google.ml/url?q=http://school-of-languages.ru</a>
JamesDalia
2022-05-17 · 94.242.171.17
<a href=https://avto-dublikat.ru/>дубликат номера без документа</a> <a href=https://www.avto-dublikat.ru/>https://www.avto-dublikat.ru/</a> <a href=http://google.com.bz/url?q=https://avto-dublikat.ru/>http://www.google.mg/url?q=https://avto-dublikat.ru/</a> http://avto-dublikat.ru/
JamesDalia
2022-05-19 · 94.242.171.17
<a href=https://avto-dublikat.ru/>дубликат номера без документа</a> <a href=https://www.avto-dublikat.ru/>https://avto-dublikat.ru/</a> <a href=http://www.southernclimate.org/?URL=https://avto-dublikat.ru/>http://findingreagan.com/?URL=https://avto-dublikat.ru/</a> http://avto-dublikat.ru/
Randyseals
2022-05-27 · 185.244.217.28
<a href=https://english-yes.ru>чтение для дошкольников 6 7</a> <a href=http://english-yes.ru/>http://english-yes.ru/</a> <a href=http://maps.google.de/url?q=http://english-yes.ru>http://google.mn/url?q=http://english-yes.ru</a>
BoriskLounc
2022-05-27 · 185.244.217.28
<a href=https://english-yes.ru>английский для детей 6 лет</a> <a href=http://english-yes.ru/>http://english-yes.ru/</a> <a href=http://rid.org.ua/?goto=http://english-yes.ru>http://google.cat/url?q=http://english-yes.ru</a>
BoriskLounc
2022-05-27 · 185.244.217.28
<a href=http://english-yes.ru>скорочтение для детей спб</a> <a href=http://english-yes.ru/>http://english-yes.ru/</a> <a href=http://www.google.nu/url?q=http://english-yes.ru>https://www.google.mn/url?q=http://english-yes.ru</a>
BoriskLounc
2022-05-30 · 185.244.217.28
<a href=http://english-yes.ru>математика для дошкольников</a> <a href=http://english-yes.ru/>http://english-yes.ru/</a> <a href=https://1494.kz/go?url=http://english-yes.ru>http://www.google.jo/url?q=http://english-yes.ru</a>
Zacharythync
2022-05-30 · 212.106.41.161
<a href=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/>вывезти мусор</a> <a href=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/>http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai</a> <a href=http://google.ht/url?q=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/>http://plus.gngjd.com/url?q=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/</a>
Jamespit
2022-05-30 · 185.244.217.28
<a href=https://indigo-school.ru>онлайн обучение английскому языку для школьников</a> <a href=https://indigo-school.ru>https://indigo-school.ru</a> <a href=https://www.google.gp/url?q=http://indigo-school.ru>http://google.ml/url?q=http://indigo-school.ru</a>
Jamespit
2022-05-30 · 185.244.217.28
<a href=http://www.indigo-school.ru>английский для ребенка онлайн</a> <a href=https://indigo-school.ru>https://indigo-school.ru</a> <a href=https://staroetv.su/go?http://indigo-school.ru>http://www.google.al/url?q=http://indigo-school.ru</a>
Zadlarythync
2022-06-01 · 62.148.157.49
<a href=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/>вывеземмусор</a> <a href=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai>http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/</a> <a href=http://www.google.rs/url?q=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/>https://google.dz/url?q=http://xn--b1aajaj5aaqsiv3g.xn--p1ai/</a>
Kennethaloff
2022-06-08 · 185.244.217.28
<a href=http://www.vds33.ru>пиломатериалы от производителя в спб и ленобласти</a> <a href=http://vds33.ru/>http://vds33.ru/</a> <a href=http://unbridledbooks.com/?URL=vds33.ru>http://www.google.sn/url?q=http://vds33.ru</a>
Kennethaloff
2022-06-08 · 185.244.217.28
<a href=http://www.vds33.ru>интернет магазин пиломатериалов</a> <a href=http://vds33.ru/>http://vds33.ru/</a> <a href=http://zdspb.ru/goto/?link=http://vds33.ru>https://www.google.tk/url?q=http://vds33.ru</a>
IsmaelUnose
2022-06-09 · 62.148.157.53
<a href=http://center-tec.ru/index6.html>курсы повышения квалификации по пожарной безопасности</a> <a href=http://center-tec.ru/index6.html>http://www.center-tec.ru/index6.html</a> <a href=https://google.ml/url?q=http://center-tec.ru/index6.html>http://tyuz.ru/links.php?go=http://center-tec.ru/index6.html</a>
Rafaelsop
2022-06-15 · 185.244.217.28
<a href=https://regionles35.ru>брус от производителя</a> <a href=http://regionles35.ru>http://regionles35.ru</a> <a href=https://google.tg/url?q=http://regionles35.ru>http://twcmail.de/deref.php?http://regionles35.ru</a>
Rafaelsop
2022-06-15 · 185.244.217.28
<a href=http://www.regionles35.ru>брусок интернет магазин</a> <a href=http://regionles35.ru>http://regionles35.ru</a> <a href=https://google.ne/url?q=http://regionles35.ru>http://www.google.tk/url?q=http://regionles35.ru</a>
Cesaropivy
2022-06-21 · 31.172.216.60
<a href=https://ais.by/article/preimushchestva-sotrudnichestva-s-rekrutingovymi-agentstvami>трудоустройство за границей</a> <a href=https://resumet.su/content/silnaya-strategiya-najma-mozhet-pomoch-vam-privlech-luchshie-talanty.html>https://labourex.ru/articles/view/poiski-raboty-v-belorussii-90.html</a> <a href=http://www.google.al/url?q=https://adminresurs.by/>http://google.fi/url?q=https://adminresurs.by/</a>
MichaelWab
2022-06-28 · 31.172.216.60
<a href=https://www.nezamenimyh.net/it-recruitment-agency/>Трудоустройство в Литву</a> <a href=https://www.nezamenimyh.net>https://www.nezamenimyh.net/</a> <a href=http://maps.google.pt/url?q=https://www.nezamenimyh.net/>https://www.google.nr/url?q=https://www.nezamenimyh.net/</a>
Danielbaf
2022-07-01 · 5.143.189.90
<a href=https://suhoj-led-msk.ru/>очистка сухим льдом</a> <a href=https://suhoj-led-msk.ru/>https://suhoj-led-msk.ru/</a> <a href=http://www.mirtruda.ru/out/https://suhoj-led-msk.ru/>http://google.nl/url?q=https://suhoj-led-msk.ru/</a>
StevenCoita
2022-07-10 · 62.148.157.69
<a href=https://toyotyres.site/>купить резину toyo</a> <a href=https://toyotyres.site/>http://www.toyotyres.site/</a> <a href=http://www.scsa.ca/?URL=https://toyotyres.site/>https://sc.hkexnews.hk/TuniS/https://toyotyres.site/</a>
StevenCoita
2022-07-11 · 62.148.157.69
<a href=https://toyotyres.site/>шины toyota</a> <a href=https://toyotyres.site>https://www.toyotyres.site/</a> <a href=https://tes-game.ru/go?https://toyotyres.site/>https://24net.kz/go?url=https://toyotyres.site/</a>
Eduardodat
2022-07-18 · 62.148.157.55
<a href=http://www.kremlinrus.ru/article/455/151796/>Елена Лихач</a> <a href=https://kremlinrus.ru/article/455/151796/>http://kremlinrus.ru/article/455/151796/</a> <a href=http://google.co.ls/url?q=http://www.kremlinrus.ru/article/455/151796/>http://google.pl/url?q=http://www.kremlinrus.ru/article/455/151796/</a>
Jamessindy
2022-07-19 · 212.106.61.155
<a href=https://www.ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/>Elena Likhach</a> <a href=http://ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/>https://ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/</a> <a href=https://www.google.dz/url?q=https://www.ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/>http://google.mk/url?q=https://www.ogirk.ru/2022/07/18/tvorchestvo-eleny-lihach-vchera-segodnja-zavtra/</a>
LancePlanO
2022-07-21 · 212.106.61.155
<a href=https://elena-likhach.ru/>Elena Likhach wife</a> <a href=http://elena-likhach.ru>http://www.elena-likhach.ru/</a> <a href=https://maxilingvo.kz/go?url=https://elena-likhach.ru/>https://google.bg/url?q=https://elena-likhach.ru/</a>
LancePlanO
2022-07-21 · 95.107.121.176
<a href=https://elena-likhach.ru/>Elena Likhach</a> <a href=https://www.elena-likhach.ru/>http://elena-likhach.ru/</a> <a href=https://fotka.com/link.php?u=https://elena-likhach.ru/>https://google.im/url?q=https://elena-likhach.ru/</a>
JohnnieExhib
2022-07-24 · 95.107.121.176
<a href=https://www.litprichal.ru/press/311/>Елена Лихач Дети</a> <a href=http://www.litprichal.ru/press/311/>https://litprichal.ru/press/311</a> <a href=http://google.com.pr/url?q=https://www.litprichal.ru/press/311/>http://3h.kz/go.php?url=https://www.litprichal.ru/press/311/</a>
JohdnieExhib
2022-07-25 · 95.107.121.176
<a href=https://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm>Елена Лихач поэзия</a> <a href=http://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm>https://ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm</a> <a href=http://www.stumbleupon.com/url/https://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm>http://ww2.torahlab.org/?URL=https://www.ereport.ru/prel/elena-lihach-poetessa-sovremennosti-detstvo-i-rannyaya-yunost.htm</a>
Alfonsodax
2022-07-27 · 95.107.121.176
<a href=http://specodegdaoptom.ru/>спецодежда москве адреса магазинов розницу купить</a> <a href=http://www.specodegdaoptom.ru>http://www.specodegdaoptom.ru/</a> <a href=http://google.at/url?q=http://specodegdaoptom.ru/>http://maryhalvorson.com/?URL=http://specodegdaoptom.ru/</a>
DavidCek
2022-07-29 · 95.107.121.176
<a href=https://dorog-asfaltirovanie.ru/>асфальтирование дорог в москве</a> <a href=http://www.dorog-asfaltirovanie.ru/>http://www.dorog-asfaltirovanie.ru/</a> <a href=http://ram.ne.jp/link.cgi?https://dorog-asfaltirovanie.ru/>http://www.google.so/url?q=https://dorog-asfaltirovanie.ru/</a>
Francisdourl
2022-08-03 · 94.242.164.58
<a href=https://stroim-doma-rf.ru/>строительство дома под ключ новокузнецк</a> <a href=http://www.stroim-doma-rf.ru>http://stroim-doma-rf.ru</a> <a href=http://www.google.ki/url?q=https://stroim-doma-rf.ru/>http://google.com.cu/url?q=https://stroim-doma-rf.ru/</a>
Francisdourl
2022-08-03 · 94.242.164.58
<a href=https://stroim-doma-rf.ru/>строительство коттеджа цена</a> <a href=https://www.stroim-doma-rf.ru>http://stroim-doma-rf.ru</a> <a href=http://www.google.la/url?q=https://stroim-doma-rf.ru/>http://www.gu-yang.de/url?q=https://stroim-doma-rf.ru/</a>
Warranarred
2022-08-05 · 94.242.164.58
<a href=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/>раскрутка сайта в топ</a> <a href=https://prodvizhenie-saitov-24.ru>https://prodvizhenie-saitov-24.ru/</a> <a href=https://google.je/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/>https://www.google.tn/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/</a>
Warranarred
2022-08-05 · 94.242.164.58
<a href=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/>раскрутка сайта цена москва</a> <a href=https://prodvizhenie-saitov-24.ru>https://www.prodvizhenie-saitov-24.ru/</a> <a href=http://www.booktrix.com/live/?URL=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/>http://google.it/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/</a>
JasonFrali
2022-08-05 · 3.120.92.205
<a href=https://urflex.ru/registraciya-nekommercheskoj-organizacii.html>Изменение юридического адреса</a> <a href=http://www.urflex.ru>https://urflex.ru/</a> <a href=http://assadaaka.nl/?URL=https://urflex.ru/>http://www.google.si/url?q=https://urflex.ru/</a>
Robertfer
2022-08-06 · 95.107.126.184
<a href=http://lex-center.ru/?page_id=986>грамотный адвока</a> <a href=http://lex-center.ru/>http://lex-center.ru</a> <a href=https://google.cz/url?q=http://lex-center.ru/>http://maps.google.de/url?q=http://lex-center.ru/</a>
JasonFrali
2022-08-08 · 95.107.126.184
<a href=https://urflex.ru/zaregistrirovat-fond.html>Представительство в Арбитражном суде Москвы</a> <a href=https://urflex.ru/>https://urflex.ru</a> <a href=http://google.li/url?q=https://urflex.ru/>https://ribalych.ru/go/?url=https://urflex.ru/</a>
JasonFrali
2022-08-08 · 95.107.126.184
<a href=https://urflex.ru/registraciya-patenta-na-poleznuyu-model.html>Реорганизация ООО</a> <a href=https://www.urflex.ru>https://urflex.ru/</a> <a href=http://j-page.biz/https://urflex.ru/>http://google.com.af/url?q=https://urflex.ru/</a>
Warrenarred
2022-08-09 · 95.107.126.184
<a href=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/>заказать продвижение сайта в яндекс</a> <a href=http://www.prodvizhenie-saitov-24.ru/>http://www.prodvizhenie-saitov-24.ru/</a> <a href=http://www.muppetsauderghem.be/?URL=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/>http://google.com.cu/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/</a>
Warrenarred
2022-08-09 · 95.107.126.184
<a href=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/>продвижение сайта москва</a> <a href=https://www.prodvizhenie-saitov-24.ru>https://www.prodvizhenie-saitov-24.ru</a> <a href=https://google.at/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/>http://google.cat/url?q=https://prodvizhenie-saitov-24.ru/</a>
Briceflurb
2022-08-10 · 95.107.126.184
<a href=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru>массаж эротическая казань дешево</a> <a href=http://www.eroticheskiy-massage-kazan.ru/>http://www.eroticheskiy-massage-kazan.ru/</a> <a href=https://google.st/url?q=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru>https://domain.opendns.com/https://eroticheskiy-massage-kazan.ru</a>
FrancisMOX
2022-08-11 · 95.107.126.184
<a href=https://mobileax.ru/>как выйти из apple watch</a> <a href=http://www.mobileax.ru>https://www.mobileax.ru</a> <a href=http://google.bi/url?q=https://mobileax.ru/>http://google.co.tz/url?q=https://mobileax.ru/</a>
FrancisMOX
2022-08-11 · 95.107.126.184
<a href=https://mobileax.ru/>когда вышли apple watch series 3</a> <a href=http://mobileax.ru/>https://mobileax.ru/</a> <a href=http://maps.google.nu/url?q=https://mobileax.ru/>http://google.to/url?q=https://mobileax.ru/</a>
Briceflurb
2022-08-12 · 95.107.126.184
<a href=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru>база эротического массажа казань</a> <a href=http://www.eroticheskiy-massage-kazan.ru>http://www.eroticheskiy-massage-kazan.ru</a> <a href=http://google.co.bw/url?q=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru>http://www.google.cg/url?q=https://eroticheskiy-massage-kazan.ru</a>
SteverRef
2022-08-12 · 95.107.126.184
<a href=https://hi-servis.ru/>ремонт компьютеров мытищи</a> <a href=http://www.hi-servis.ru/>http://www.hi-servis.ru</a> <a href=http://maps.google.ml/url?q=https://hi-servis.ru/>http://greersoc.com/?URL=https://hi-servis.ru/</a>
SteverRef
2022-08-12 · 95.107.126.184
<a href=https://hi-servis.ru/>ремонт компьютеров рядом со мной</a> <a href=http://www.hi-servis.ru>http://www.hi-servis.ru</a> <a href=https://www.google.jo/url?q=https://hi-servis.ru/>https://www.google.cl/url?q=https://hi-servis.ru/</a>
SteverRef
2022-08-13 · 95.107.25.190
<a href=https://hi-servis.ru/>мастер по ремонту компьютеров</a> <a href=https://www.hi-servis.ru/>https://www.hi-servis.ru/</a> <a href=http://marcellospizzapasta.com/?URL=https://hi-servis.ru/>https://www.google.pt/url?q=https://hi-servis.ru/</a>
HectorDrili
2022-08-13 · 95.107.25.190
<a href=https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto/>абц авто мкад 38 км отзывы</a> <a href=https://www.autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto>http://www.autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto</a> <a href=http://google.ht/url?q=https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto/>http://jump.5ch.net/?https://autoru-otzyv.ru/otzyvy-avtosalon/abc-auto/</a>
JamesDalia
2022-08-14 · 95.107.25.190
<a href=https://avto-dublikat.ru/>изготовление дубликатов номеров</a> <a href=https://avto-dublikat.ru/>http://www.avto-dublikat.ru/</a> <a href=http://www.google.pl/url?q=https://avto-dublikat.ru/>http://google.vu/url?q=https://avto-dublikat.ru/</a> http://www.avto-dublikat.ru/
Francisdourl
2022-08-14 · 95.107.25.190
<a href=https://stroim-doma-rf.ru/>строительство домов в новокузнецке под ключ</a> <a href=https://stroim-doma-rf.ru/>http://www.stroim-doma-rf.ru/</a> <a href=http://www.reiki.com.au/?URL=https://stroim-doma-rf.ru/>http://big5.qikan.com/gate/big5/https://stroim-doma-rf.ru/</a>
JamesRoary
2022-08-15 · 212.106.57.186
фонари в бассейн <a href=https://www.intex-press.by/2021/08/23/osveshhenie-dlya-bassejna-dolzhno-byt-kachestvennym-i-pravilnym/>https://www.intex-press.by/2021/08/23/osveshhenie-dlya-bassejna-dolzhno-byt-kachestvennym-i-pravilnym/</a> <a href=https://cse.google.vu/url?q=https://www.intex-press.by/2021/08/23/osveshhenie-dlya-bassejna-dolzhno-byt-kachestvennym-i-pravilnym/>https://google.ps/url?q=https://www.intex-press.by/2021/08/23/osveshhenie-dlya-bassejna-dolzhno-byt-kachestvennym-i-pravilnym/</a>
DavidCek
2022-08-15 · 212.106.57.186
<a href=https://xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai>стоимость укладки асфальта за м2</a> <a href=http://xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai>http://www.xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai/</a> <a href=http://google.com.ag/url?q=https://xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai>https://google.mv/url?q=https://xn-----6kcabaabrn8dcgehs8a0cgpj5a0q.xn--p1ai</a>
Charlesdyerb
2022-08-16 · 212.106.57.186
<a href=https://friendlygames.ru/2022/02/21/osnovnye-polomki-noutbukov-prichiny-i-spopoby-remonta/>ремонт ноутбуков рядом со мной</a> <a href="https://komiinform.ru/nt/6673">компьютерный мастер спб</a>
Wartenarred
2022-08-16 · 212.106.57.186
<a href=https://prodvizhenie-online.ru/>seo продвижение интернет магазина</a> <a href=https://prodvizhenie-online.ru/>https://www.prodvizhenie-online.ru/</a> <a href=https://cse.google.az/url?q=https://prodvizhenie-online.ru/>http://google.ro/url?q=https://prodvizhenie-online.ru/</a>
Gregorymic
2022-08-17 · 212.106.57.186
Все, что касается допусков и вступления в СРО, то на сайте компании СРО «Гост Строй » , Вы найдете много полезной для Вас информации. Смотрите по ссылке - http://fulltheme.ru/viewtopic.php?f=5&t=5291&p=26972&hilit=%D0%A1%D0%A0%D0%9E#p26972 Но я бы советовала Вам обратиться к специалистам компании, они смогут помочь Вам организовать все очень быстро и без лишней бумажной волокиты, да еще и по доступной цене. <a href=http://nauc.info/forums/viewtopic.php?p=23057808#p23057808>Допуск и вступления в СРО</a> dd1ca50
Joshuaaling
2022-08-19 · 109.225.25.253
В данном отделе выставлены бизнес-аккаунты известной соц сети Facebook. Вы сможете крайне быстро и легко получить аккаунты в Facebook без переплаты и без риска. Смотрите по ссылке - https://iranapk.site/verificirovannye-bm/sop-rashodnikov-dla-fb.html Автореги на интернет-биржах являются недорогими. Их стоимость где-то от 2 до 250 руб. Цена подогретого аккаунта больше на 5-7 долларов. [url=https://mnenie.su/opinions/opinion/show/25192.htm#c289988]Магазин аккаунтов Facebook[/url] bbb4c01
MichaelFub
2022-08-24 · 212.106.47.232
В 2022 году экзамены на получение новых категорий можно сдавать в обычном режиме. Сейчас экзаменационные подразделения работают и в выходные дни. Очереди обычно нет, поэтому сдать экзамен можно, если у вас есть специально выделенное время. https://afmedia.ru/kak-formiruetsja-stoimost-voditelskih-prav/ Получить водительские права в России можно несколькими способами. Первый – через русскую автошколу. Эти учреждения обеспечивают всех водителей образовательной программой и экзаменами на получение лицензии. [url=https://www.profirms.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B#comment-13274]Водительские права: условия получения[/url] 71bbb4c
Gretorymic
2022-08-27 · 212.106.47.232
На дороге довольно часто происходят ситуации, после которых владельцу транспорта нужна замена старого номерного знака. Так, есть несколько основных причин такого решения: [url=https://gosavtoznak.ru/]сделать дубликат гос номера[/url] Также автомобильный номер может быть просто утерян по причине недостаточно надежного крепления или воздействия погодных условий, например, сильного ливня. [url=http://afoto.by/meropriyatiya/category/34-doroga-kavkazskie-gory]Дубликаты гос номеров[/url] 1d840f9
AlbertCok
2022-08-29 · 194.113.106.103
Несмотря что в наши дни виртуальная предоплаченная карта стала не менее распространенной, нежели другие разновидности платежных карт, все же не все клиенты банков смогли оценить ее по достоинству. Смотрите по [url=https://www.smolnews.ru/news/399186]ссылке[/url] Есть несколько существенных аспектов, делающих ее непохожей на банковские карты. Так, она не имеет привязки к счету в банке, хотя в большинстве случаев ее оформление происходит именно в нем. [url=http://www.autosteklo64.ru/otzyvy.html]Разновидности предоплаченных карт[/url] bbb4c01
AlberiCok
2022-08-31 · 194.113.106.103
Влияние наркотиков на организм до сих пор изучается врачами и учеными. Одно можно сказать в любом случае – речь идет о негативном. Однако из-за низкого уровня информативности и осознанности, проблема продолжает распространятся. Наркотические вещества пагубно влияют на организм. Подробнее по [url=https://www.infpol.ru/245640-pochemu-vazhno-obrashchatsya-v-kliniku-doktor-bob/]ссылке[/url] на сайте. Вещества наркотического свойства воздействуют на разные сферы здоровья – физического и психического. Клиника борьбы с наркотической зависимостью доктор Боб помогает решить проблему пациента с помощью современных методик [url=https://www.roodandriddlesaratoga.com/appointment-request?submission_id=520107&key=8700447ab450cbb3d40c07d5071bbb68&page=0]Влияние наркотиков на организм[/url] dd1ca50
DylanNus
2022-08-31 · 46.53.250.43
[url=http://moydomovoy.com/preimushhestva-kompozitnyx-bassejnov/]http://moydomovoy.com/preimushhestva-kompozitnyx-bassejnov/[/url]
Stephanhudge
2022-08-31 · 46.53.250.43
[url=https://tvoi54.ru/articles/13-04-2020/4616-kak-vybrat-naduvnoi-bassein-dlja-dachi.html]купить басеен надувной [/url] <a href="https://tvoi54.ru/articles/13-04-2020/4616-kak-vybrat-naduvnoi-bassein-dlja-dachi.html">https://tvoi54.ru/articles/13-04-2020/4616-kak-vybrat-naduvnoi-bassein-dlja-dachi.html</a>
AnthonyMof
2022-08-31 · 46.53.250.43
[url=http://www.belgazeta.by/ru/press_release/economicsn/41687/]http://www.belgazeta.by/ru/press_release/economicsn/41687/[/url] <a href="http://www.belgazeta.by/ru/press_release/economicsn/41687/">http://www.belgazeta.by/ru/press_release/economicsn/41687/</a>
FrankBreda
2022-08-31 · 46.53.250.43
[url=https://bobr.by/news/press-releases/176934]https://bobr.by/news/press-releases/176934[/url] <a href="https://bobr.by/news/press-releases/176934">https://bobr.by/news/press-releases/176934</a>
Clementthase
2022-09-02 · 194.113.106.103
Если это будет косметический ремонт, то его можно произвести своими силами, с помощью друзей, знакомых или с привлечением одного частника – специалиста. Источник - https://gopb.ru/stati/remont-2x-komnatnoj-kvartiry-nyuansy-i-tonkosti/ В случае с капитальным ремонтом без переезда уже не обойтись. Он потребует привлечения профессиональных специалистов, возможно дополнительных согласований на перепланировку, отключения отопления [url=https://nagytimikeversei.blogger.hu/2012/02/15/toldi-level-edesanyamnak]Ремонт 2х комнатной квартиры: нюансы и тонкости[/url] 0564301
Briankatly
2022-09-30 · 212.106.55.160
Некоторые курсовые, контрольные и особенно - дипломные работы выполнить самому практически невозможно. Особенно, когда времени осталось мало. Доверять выполнить работу посторонним людям - страшно, ведь сдавать работу будете Вы, а не консультант. [url=http://author24.us/]Автор 24 официальный[/url] Смотрите по ссылке - http://www.author24.us/ Можете не беспокоиться. Вы обратились по адресу. Здесь нет сорванных сроков, низкой оригинальности и халтуры. Мы Вас не подведем. Мы не скачаем работу из сети, не запутаемся в оформлении и не бросим Вас с невыполненными корректировками перед защитой. Мы будем сопровождать Вас от начала и до конца. [url=http://2018.arfa-tour.ru/component/k2/item/80-kutuz]Автор 24 (автор24) - сервис помощи студентам #1 в России[/url] c01d840
Kennethrib
2022-10-16 · 62.148.157.141
Предоставляем услуги эвакуатора для легковых и грузовых автомобилей от 780 руб. Подача манипулятора осуществляется в течение 15 минут в любой час. [url=https://xn-----7kcacfcdrka1ab2ad3brbjf3ahle5ay6lnf.xn--p1ai/]эвакуация автомобилей[/url] Смотрите по ссылке - https://www.xn-----7kcacfcdrka1ab2ad3brbjf3ahle5ay6lnf.xn--p1ai/ Вызов можно совершить в любое время суток, без выходных, по телефону или через заявку на сайте. Наша компания круглосуточная и предлагает лучшую стоимость в регионе. [url=https://lsmltd.co.nz/lsm-evo-track?page=1296#comment-65589]Эвакуатор Новосибирск[/url] 01a2_c3
RobertPlutS
2022-10-21 · 62.148.157.77
Severasynth Potassium Iodide Thyroid Support and Iodide Balance – Magnesium Supplement – Fast Absorption – Non-GMO – Gluten Free – Vegetarian 60 Capsules 65mg [url=https://www.amazon.com/Severasynth-Potassium-Thyroid-Support-Balance/dp/B0BBR9CMMH]radiation pills[/url] Link - https://amazon.com/Severasynth-Potassium-Thyroid-Support-Balance/dp/B0BBR9CMMH/ Stimulates metabolism, accelerates fat burning and reduces appetite. Lowers cholesterol levels and the risk of atherosclerosis. [url=http://kredit-onlain-poluchite.ru/board/read23935.html]Severasynth Potassium Iodide Thyroid Support and Iodide Balance – Magnesium Supplement – Fast Absorption[/url] f99add1
JamesDalia
2022-10-24 · 62.148.157.77
Клининговая компания в Уфе - оказывает профессиональные услуги в сфере клининга. Генеральная уборка квартир и домов. Уборка после ремонта. Ежедневная или поддерживающая уборка помещений. [url=https://top-referat.ru/]https://top-referat.ru/[/url] Смотрите по ссылке - https://top-referat.ru Клининг офисов и коммерческих помещений. Мойка окон, лоджий и балконов. Химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий с выездом на место заказа. [url=http://www.9damaogame.net/forum.php?mod=viewthread&tid=240936&pid=50448140&page=563&extra=#pid50448140]Качественная уборка квартир и широкий спектр клининговых услуг.[/url] bb4c01d
Frankgrand
2022-10-26 · 62.148.157.77
Клининг обучение для начинающих. 33 пошаговых видео уроков, с помощью которых Вы без труда откроете бизнес на клининговых услугах! [url=https://sbpulse.ru/]https://sbpulse.ru/[/url] Смотрите по ссылке - http://sbpulse.ru/ Школа клининга от А до Я. Как открыть клининговую компанию с нуля пошагово? Благодаря нашим обучающим курсам – Вы сможете запустить бизнес на клининге всего за 1 месяц! Подробные видео уроки, техническая документация, готовы сайт, консультации! [url=https://www.stepforwardlex.org/email-signp?submission_id=109468&key=b49b6136338f904fd2bada96993c81fe&page=0]Обучение клинингу – пошаговые видео уроки.[/url] dd1ca50
NveNCGC
2022-11-14 · 91.200.150.235
Pills information. Long-Term Effects. <a href="https://valtrex2all.top">where to buy valtrex</a> in the USA All what you want to know about medication. Get here.
Julia
2023-02-02 · 178.158.18.89
striplife.ru
tgpwlpkx
2023-02-03 · 178.158.18.89
<a href="https://striplife.ru/">striplife.ru</a>
nqzaokfe
2023-02-05 · 178.158.16.54
<a href="https://v.gd/Ptom44">774010795</a>
cdnpbjdc
2023-02-05 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
otqzskbv
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
siodrnma
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
avddmbzn
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
avndwqqw
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
hplklgsm
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
fuacidhi
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
vnzyqtoz
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
orsncdvx
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
fujfljmk
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://lastduel.ru/">lastduel.ru</a>
pvlmasav
2023-02-06 · 178.158.33.40
<a href="https://k-tv.ru/">k-tv.ru</a>
oxddsgwx
2023-02-07 · 178.158.33.40
<a href="https://k-tv.ru/">k-tv.ru</a>
vvyvoqzd
2023-02-21 · 178.158.54.92
<a href="https://kimikiss.ru"></a>
bhuarhwc
2023-02-22 · 178.158.54.92
<a href="https://kimikiss.ru"></a>
wylqcetj
2023-02-22 · 178.158.65.229
<a href="https://kimikiss.ru">kimikiss.ru</a>
nwlsjqqq
2023-02-22 · 178.158.65.229
<a href="https://kimikiss.ru">kimikiss.ru</a>
iuaqbcum
2023-02-22 · 178.158.65.229
<a href="https://kimikiss.ru">kimikiss.ru</a>
hsbhuike
2023-02-22 · 178.158.65.229
<a href="https://kimikiss.ru">kimikiss.ru</a>
poqhcuws
2023-02-23 · 178.158.65.229
<a href="https://kimikiss.ru">kimikiss.ru</a>
gtynpnlq
2023-02-23 · 178.158.65.229
<a href="https://kimikiss.ru">kimikiss.ru</a>
vaaoeilu
2023-02-23 · 178.158.65.229
<a href="https://kimikiss.ru">kimikiss.ru</a>