Буган чулуун дурсгал болон хиригсүүр нь
Буган сүлдэт, хиргэсүрт соёлтой ард түмэн нь Гүй төр ажээ.
80 0

鬼 Гүй төр (НОТУ 1600-р оноос НОТУ 900-р он)

Энэ улсыг “И” судар, “Шүлэглэлт ном”-д 鬼 Гүй гэжээ.

Буган сүлдэт, хиргэсүрт соёлтой ард түмэн нь Гүй төр ажээ.

Сэтгэгдэлээ үлдээнэ үү...