Нутаг уу эх орон уу
Нутаг гэх утга төгөлдөр үгийг Эх орон гэх зохиомол үгээр сольж хэрэглэснээс Хүн үндэстэн өнөөгийн монголчууд том алдаа хиймү / хиймү - хуучинаас одоо цаг/
539 0

Нутаг гэх утга төгөлдөр үгийг Эх орон гэх зохиомол үгээр сольж хэрэглэснээс Хүн үндэстэн өнөөгийн монголчууд том алдаа хиймү / хиймү - хуучинаас одоо цаг/

Сэтгэгдэлээ үлдээнэ үү...